Tilbage på pinden

Så oprandt dagen endelig. Længe ventet og med følelsen liggende latent i maven gennem de sidste mange mørke aftener. Den har været svær at beskrive eller forklare, men den ligger der. Som et vilkår for selve livet, ønsker den dig velkommen og hilser. Er der nye tiltag og hvordan skal det bliver på sigt. Hvor er min plads blandt alt det, der ikke allerede har fundet sin plads. Opdager nogen at jeg er tilbage, opdager vi hinanden eller sætter vi os lynhurtigt og fortsætter det vi plejer.